ეკატერინე გელიაშვილი » კულტურის ინსტიტუტი & არტ-ფოლკი
https://t.me/qoreo05/
Telegram ჯგუფი
შემოგვიერთდი
25-09-2021, 18:35
ავტორი: QOR.ORG.GE ნახვა: 179 კომენტარები: 0

ეკატერინე გელიაშვილი

ეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრის „NCC GE Art“ /დამფუძნებელი/გენერალური დირექტორი;
თეატრალური უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; ასოცირებული პროფესორი;
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი (PhD);
ქორეოგრაფი, ქორეოლოგი
დაბადების თარიღი 25.03.1973
 
 
რეზიუმე
უმაღლესიგანათლება
2009-2012 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ,
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, PhD _    ქორეოლოგიის სპეციალობა.
2007-2009 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
MA _ ეთნოქორეოლოგიის სპეციალობა (წარჩინებით).
1993-1997 _ თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, BA _ 
ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის სპეციალობა.
 
 
საშემსრულებლო/პროფესიული  განათლება
2004-2005 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
თეატრმცოდნეობის უმაღლესი კურსები - ხელმძღვანელი ნ.არველაძე.
1993-1997 _თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტში გავლილი ქორეოგრაფიის პროგრამული პრაქტიკული კურსები:
ქორეოგრაფიული სადადგმო ხელოვნება (პედ. უ.დვალიშვილი; რ.ჭანიშვილი); ქართული ცეკვა
(პედ. ჯ.ჯანიაშვილი, გ.სიხარულიძე, ფ.სულაბერიძე, მ.აბაზაძე, გ.ჩაჩავა, ა.ქავთარაძე); 
კლასიკური ცეკვა (პედ. ბ.მონავარდისაშვილი, ნ.დიდებულიძე, ნ.დიღმელაშვილი);
სახასიათო ცეკვა (პედ. რ.ჯაჯანიძე, ტ.ბახტაძე) სამეჯლისო ცეკვა  
(პედ. ლ. და თ. გაჩეჩილაძეები); ისტორიულ-ყოფითი ცეკვა  (ნ.დიღმელაშვილი); პანტომიმა  (გ.ოსეფაშვილი).
1992-1993 _ კულტურისა და ხელოვნების აკადემია (რექტ. თ.ჟღენტი), ქორეოგრაფიული მიმართულება
(პედ. რ.ჭანიშვილი, ავ.თათარაძე, კ.მანჯგალაძე და სხვანი);
1989-1991 _ ქორეოგრაფიული ანსამბლი „როკვა“. სამხ. ხელმძღვანელი უ.დვალიშვილი,
ქორეოგრაფები: გ.სიხარულიძე, ნ.ჯანიაშვილი.
1986-1988 _ პირველი ექსპერიმენტალური ბავშვთა ქორეოგრაფიული სტუდიის ანსამბლი -  ხელმძღვანელი, ი.ხმალაძე.
1985-1989 _ პირველი ექსპერიმენტალური ბავშვთა ქორეოგრაფიული სტუდიის სრული კურსი,
წარჩინების დიპლომი (სტუდიის დირექტორი: ი.ხმალაძე, შემდეგში კ.კობერიძე).
1980-1985 _ თბილისის N4-ე მუსიკალური სასწავლებელი (ფორტეპიანო). პედ. ლ.გოგიჩაიშვილი.
ხარისხი
2014 _ ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (ქორეოგრაფიის მკვლევარი).
2009 _  ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ქართული ქორეოგრაფიის მკვლევარი).
1997 _ ქართული ცეკვის დამდგმელი ქორეოგრაფის დიპლომირებული სპეციალისტი (ბაკალავრი).
საბჭოს/ჟიურისწევრი 
2019 -დან მიმდინარე _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
აკადამიური საბჭოს წევრი.
2018 -დან მიმდინარე _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის
ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის დარგობრივი საბჭოს ხელმძღვანელი.
2014 -დან მიმდინარე _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
2006 -დან  მიმდინარე _   საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის მიმართულებაზე სადოქტორო, 
სამაგისტრო და საბაკალავრო მისაღები და საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის წევრი/თავმჯდომარე. 
ასევე, საფაკულტეტო და საუნივერსიტეტო კომისიების წევრი.
2015-2020 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის 
დარგობრივი სექციის სადისერტაციო  საბჭოს თავმჯდომარე.
1.03.2020 _ თბილისი, არტ-ჰოლი _ დედის დღისადმი მიძღვნილი ქორეოგრაფიული ფესტივალი 
(ორგანიზ. საქართველოს ერთსულოვნება) - საპატიო სტუმარი.
1.01.2018 -დან  _  ტრადიციული მუსიკის საერთაშორისო საბჭოს   ICTM  წევრი, 
International Council for Traditional Music
- A Non-Governmental Organization in Formal Consultative Relations with UNESCO
29.04.2018 _  თბილისი, ქართული ცეკვის მეორე ოლიმპიადა 
(ორგანზ. ეროვნული ცეკვების ფედერაცია), ჟიურის წევრი.
26.06.2017_ თბილისი, კონგრეს ჰოლი _ საბავშვო ქორეოგრაფიული ანსამბლ ლაშქრულის შემსრულებელთა კონკურსი 
(ორგანიზ. ეროვნული ცეკვების ფედერაცია), ჟიურის წევრი.
1.05.2017 _ თბილისი, თსუ საკონცერტო დარბაზი – ქართული ცეკვის ოლიმპიადა 
(ორგანიზ. ეროვნული ცეკვების ფედერაცია), ჟიურის წევრი.
24.12.2016 _ თბილისი, თსუ საკონცერტო დარბაზი _ 
საბავშვო ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონკურსი-ფესტივალი 
(ორგანიზ. ეროვნული ცეკვების ფედერაცია), ჟიურის წევრი.
2009-2016 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის, ხოლო შემდეგ 
ქართული ხალხური სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი.
28.03.2016 _ საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის
VII საანგარიშო-საარჩევნო ყრილობის დელეგატი და მდივანი.
29.03.2015 _ თბილისი, პროფკავშირების კულტურის ცენტრი _ სამეგრელოს სახალხო და 
სანიმუშო ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონკურსი-დათვალიერება (ორგანიზ. საქართველოს 
ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირი), ჟიურის წევრი.
18.05.2014 _ თბილისი, პროფკავშირების კულტურის ცენტრი _ 
ქორეოგრაფიული ფესტივალი -  ორგანიზატორი საქართველოს ეროვნული და 
ეთნო-უმცირესობათა მოსწავლე-ახალგაზრდობის პედაგოგ-ქორეოგრაფთა გაერთიანება „ერთსულოვნება“, ჟიურის წევრი.
სამუშაოგამოცდილება
2020. 16 დეკემბრიდან  მიმდინარე _ ა(ა)იპ ეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრი  „გე არტ“ _  
National Choreography Center -  NCC "GE Art"  დამფუძნებელი/გენერალური დირექტორი.
2021. 4 თებერვლიდან  მიმდინარე _ ინოვაციური პროექტის „ქორეოგრაფიული პლატფორმა“ _ იდეის ავტორი და ხელმძღვანელი.
2017 -დან მიმდინარე _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
2013 -დან  მიმდინარე _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ხალხური სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ფოლკლორის, ხოლო შემდეგ, დრამის ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული მიმართულების 
ასოცირებული პროფესორი. საბაკალავრო პროგრამა _ სალექციო-პრაქტიკული კურსი საგანში „ქორეოგრაფიული სადადგმო ხელოვნება”.
2013-2014 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო 
პროგრამა _ სალექციო-პრაქტიკული კურსი საგანში  „ცეკვის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია”.
2006-2013 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის
ფაკულტეტის ქორეოგრაფიული მიმართულების პედაგოგი, ასისტენტ-პროფესორი. საბაკალავრო პროგრამა _ 
სალექციო-პრაქტიკული კურსი საგანში „ქორეოგრაფიული სადადგმო ხელოვნება”.
1998-2006 _ თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული კათედრის პედაგოგი. სალექციო-პრაქტიკული კურსი საგანში _ „ქორეოგრაფიული სადადგმო ხელოვნება”, „ქართული ცეკვა”.
2009-2010 _ მომავლის პროფესიული სკოლა-ლიცეუმი _ პედაგოგ-ქორეოგრაფი, ჯგუფის ხელმძღვანელი. 
სალექციო-პრაქტიკული კურსი საგანში – „ქორეოგრაფიული სადადგმო ხელოვნება”, „ქორეოგრაფიული ხელოვნების ისტორია”.
2006-2008 _ კერძო ქორეოგრაფიული სტუდია _ პედაგოგ-ქორეოგრაფი 
(ხელმძღვანელი: ქართული ნაციონალური ბალეტის სოლისტი ნ. ჯოხაძე)
_ ქართული ცეკვა; მსოფლიო ხალხთა ცეკვები.
1998-2001 _ ქართული ცეკვის პედაგოგ-ქორეოგრაფი  _  ბავშვთა ქორეოგრაფიულ ანსამბლ „მთაწმინდასთან“ 
არსებული სტუდია  (ხელმძღვანელი - გ. კენკებაშვილი).
1997-1999 _ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე _ ქართული ცეკვის პედაგოგ-ქორეოგრაფი
(ანსამბლის ხელმძღვანელი - თ. ჟორჟოლიანი).
 
შემოქმედებითიპროექტები
2020 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ქორეოგრაფიული 
დეპარტამენტის პროექტი: ინკლუზიური ცეკვის სწავლება-აქტივობების დისტანციური პროგრამა (დონორი ორგანიზაცია –
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო – სსიპ შემოქმედებითი საქართველო)
_ პროექტის ადმინისტრატორი.
2020 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დრამის ფაკულტეტის 
ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი: სტუმრად ინკლუზიური ცეკვის დისტანციურ გაკვეთილზე _ 
პროექტის თანახელმძღვანელი და კოორდინატორი;
2019 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დრამის ფაკულტეტის 
ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი: საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სექტორში ცეკვის სწავლების ხარისხის კვლევა 
– ჯგუფური დისკუსია -კვლევის მოდერატორი.
2019  _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დრამის ფაკულტეტის
ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი: ინკლუზიური ცეკვის პრაქტიკა/სტაჟირება - სპეც.პედაგოგების მომზადება 
(დონორი ორგანიზაციები: MAC Georgia, თბილისის მერია), - პროექტის ადმინისტრატორი.
2019 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დრამის ფაკულტეტის 
ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი: სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ-ფესტივალი „ტერფსიქორე-2019“
(დონორი ორგანიზაციები: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო – სსიპ შემოქმედებითი საქართველო; 
თბილისის მერია, ამერიკის საელჩო საქართველოში) _ პროექტის ხელმძღვანელი.
·         ასევე, ოლიკო ჟღენტის ქორეოგრაფიული ვორქშოპის „ჯორჯ ბალანჩინი და თანამედროვე ამერიკული
საბალეტო სკოლა“ _ ორგანიზატორი;
·         გია მარღანიას ქორეოგრაფიული მასტერკლასის ორგანიზატორი.
·         უჩა დვალიშვილის შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზატორი და მონაწილე.
2019 _  საფესტივალო პრიზი – დ.ჯავრიშვილის დადგმების გრაფიკული ჩანახაზების 
გამოფენის შექმნისა და პრეზენტაციისთვის.
2019 _  ვორქშოპი ქორეო-პედაგოგიკაში ცეკვის აკადემია „სუხიშვილები“ - ტრენერი/ქორეოგრაფი.
2019 _ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ქართული (აჭარული) ხალხური ცეკვის
მასტერკლასის მონაწილე.
16.07.2019 _ ააიპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის ნუგზარ ფსუტურის სახელობის 
კულტურის სახლის დირექტორის 
მადლობის წერილი, ქორეოგრაფიული სტუდიის კურსის დამამთავრებელ გამოცდაზე 
დასწრებისა და რეკომენდაციების გაცემისთვის.
2019 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი: 
დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „არავინ დატოვო ხელოვნების მიღმა“, 
ორგანიზატორი.
28.02.2019 _ ააიპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის ნუგზარ ფსუტურის სახელობის კულტურის
სახლთან მოქმედ ანსამბლში „ქსნის  სტუდია 
„ქსნის ხეობა“ - (წეროვანი) მასტერკლასის ჩატარება.
2018 _ ქართული ცეკვის პედაგოგიურ-მეთოდური ვორქშოპის ჩატარება
ცეკვის აკადემიაში „სუხიშვილები“ _ ტრენერი/ქორეოგრაფი.
2018 _ პრაქტიკულ-მეთოდური მასტერკლასის ჩატარება ქართულ ცეკვაში „ქორეოგრაფიული თამაშები“ _ 
ქართული ცეკვის კერძო სტუდია. ხელმძღვანელი ე.გამსახურდია _ ტრენერი/ქორეოგრაფი.
2018  _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის  დრამის ფაკულტეტის
ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი – ვორქშოპები კურსდამთავრებულთათვის _ 
იდეის ავტორი, ხელმძღვანელი.
ასევე, პროექტის ფარგლებში:
29.11.2018 _ ააიპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის ნუგზარ ფსუტურის სახელობის
კულტურის სახლთან მოქმედ
ანსამბლში „ქსნის ხეობა“ - (წეროვანი) - მასტერკლასის ჩატარება და მეთოდური კონსულტაცია.
15.12.2018 _ ააიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საბიბლიოთეკო 

და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრთან“ 
არსებულ ქორეოგრაფიულ ანსამბლში „იბერია“, მასტერკლასის ჩატარება და მეთოდური კონსულტაცია.
15.12.2018 _ ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საკლუბო
, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებასთან არსებულ
ქორეოგრაფიულ ანსამბლში „თამარიონი“ მასტერკლასის ჩატარება და მეთოდური კონსულტაცია.
2018  _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის „სტუდენტური ქორეოგრაფიული 
ფორუმ-ფესტივალის ტერფსიქორე (დონორი ორგანიზაცია: თბილისის მერია)
_ პროექტის ხელმძღვანელი.
ამავე პროექტის ფარგლებში:
·         ქ.ზაზანაშვილისა და ა.ღვინიაშვილის ინკლუზიური ცეკვის 
ვორქშოპის ორგანიზატორი და მონაწილე;
·         მარიამ ალექსიძის თანამედროვე ცეკვის მასტერკლასის ორგანიზატორი.
2018 _ თურქეთი, ერზრუმი, ათათურქის უნივერსიტეტი. საერთაშორისო
სიმპოზიუმის ფარგლებში გამართული ქართულ-თურქული თანამეგობრობისადმი 
მიძღვნილი კონცერტი (ქორ. ანსამბლი „როკვა“, ხელმძღვ. უ.დვალიშვილი) - შემსრულებელი.
2017 – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის  ქორეოგრაფიული დეპარტამენტის პროექტი, 
გამოჩენილი ქორეოგრაფის ნოდარ (ჯანო) ჯანიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს 
ჩატარება _ პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი.
2017 _ გრან-პრი ნომინაციაში „ყველაზე კომპეტენტური ჟიური“. ცეკვის საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი კონკურსი. ორგზ. ეროვნული ცეკვების ფედერაცია.
2017 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროექტი:
სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ-ფესტივალი ტერფსიქორე – მორის კაჭარავას 
ლათინური ცეკვების მასტერკლასის ორგანიზატორი და მონაწილე.
2017 _ ეროვნული ცეკვების ფედერაციის დიპლომი კონკურსის მსაჯობისთვის.
2016 _ პოლონეთის, ლუბლინის ცეკვის თეატრი, საერთაშორისო პროექტი - „ქორეოგრაფიის
თანამედროვე ტექნოლოგიები“ - მასტერკლასის მონაწილე.
2016 _  ჯილდო „საუკეთესო ჟიურის“ ნომინაციაში.  ეროვნული ცეკვების ფედერაცია.
2016 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროექტი: სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ-ფესტივალი ტერფსიქორე (დონორი ორგანიზაციები: 
თბილისის მერია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო)   _ პროექტის დირექტორი.
ამავე პროექტის ფარგლებში:
·         ნუგზარ ჯიქურისა და რუსუდან ჭრიკიშვილის ცეკვა „ქართულის“ ვორქშოპის ორგანიზატორი.
2015 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი: 
სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ-ფესტივალი ტერფსიქორე – ჰიპ-ჰოპის 
(ჯგუფი სვეგერსი) მასტერკლასის ორგანიზატორი.
2015 _ ახალგაზრდა ამერიკელი რეჟისორის ს.ტყებუჩავას დოკუმენტური ფილმი „ქართული ცეკვა“ (ფილმი ნომინირებული იყო 
57 დაჯილდოვებაზე ამერიკასა და საზღვარგარეთ. Hollywood International Independent Documentary Awards (HIIDA) ჯილდოს მფლობელი. განთავსებულია სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ქართული კულტურის პოპულარიზაციისთვის) _ ტოპ.ექსპერტი, მონაწილე.
2014 _ „საქართველოს ერთსულოვნება“-ს სამკერდე ნიშნით დაჯილდოვება საპატიო ჟიურის წევრობისთვის. ეროვნული და
ეთნო-უმცირესობათა მოსწავლე-ახალგაზრდობის პედაგოგ-ქორეოგრაფთა გაერთიანება.
2014 _ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და ააიპ „მემკვიდრეობა მომავლისთვის“ 
ერთობლივი პროექტი: „ზემო სვანეთის აკმ ელემენტების გამოვლენა, დაცვა და პოპულარიზაცია“, საექსპედიციო ჯგუფის წევრი, მკვლევარი.
2014 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტის: 
სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალის ტერფსიქორე _ (ე.გამსახურდიასა და დ. კალანდაძის) ქართული ცეკვების ვორქშოპის ორგანიზატორი.
2014 _ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის პროექტი: ქორეოგრაფიული კულტურა ხალხთა შერიგებისა და ნდობის აღდგენის 
საფუძველი (ქართულ-აფხაზურ-ოსური ქორეო-კულტურული ურთიერთობები) – 
მკვლევარი და ორგანიზატორი (საარქივო აუდიო-ვიზუალური მასალების მოძიება-დამუშავება, ფოტო-ვიდეო გამოფენის პრეზენტაცია).
2014 _ საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის პროექტი: გამოჩენილი ქორეოგრაფის 
ბესარიონ სვანიძის შემოქმდებითი საღამოს ჩატარება, მკვლევარი და ორგანიზატორი;
2013 _ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტი: ცეკვა „ხორუმის“
არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭება,  მკვლევარი და საკომუნიკაციო ჯგუფის წევრი.
2013 _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტის: 
სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფესტივალის „ტერფსიქორე“ _ ილიკო სუხიშვილის ვორქშოპის ორგანიზატორი.
2013 _ საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის პროექტი: გამოჩენილი ქორეოგრაფების, 
რეზო ბულიასა და რეზო ჩხეიძის შემოქმდებითი საღამოს ჩატარება, მკვლევარი და ორგანიზატორი;
2013, 2009  _ ხალხური დღესასწაულებისა და ქორეოგრაფიული ფოლკლორის შემსწავლელი კერძო
ექსპედიციის ჩატარება თუშეთში: 
ხახაბო, ომალო, ნაციხური, კოკლათა, აგეურთა, შენაქო და სხვა.  შედგენილია პირადი ფოტო-ვიდეო არქივი.
2010 _ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი – მეგრული ცეკვის მასტერკლასის მონაწილე.
2009 _ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი _ რაჭული ხალხური ცეკვის მასტერკლასის მონაწილე.
2009 _ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი _ ქართული ხალხური ცეკვების მასტერკლასის მონაწილე.
2008 _ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი _ სვანური ცეკვის მასტერკლასის მონაწილე.
2007 _ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი _ ქორეოგრაფიის მასტერკლასის მონაწილე.
2004 _ თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში თბ. ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. 
კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხატვრული შემოქმედების საანგარიშო 
კონცერტის მომზადებაში შეტანილი წვლილისთვის, რექტორის მადლობის ბარათი.
1997 _ საბაკალავრო ნაშრომი _ ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ვაჟა-ფშაველას „ბახტრიონის“ მიხედვით
(ნაშრომის ხელმძღვანელი უ.დვალიშვილი)  საგამოცდო კომისიის 
უმაღლესი შეფასება. კომისიის თავმჯდომარე თ.სუხიშვილი _ დამდგმელი ქორეოგრაფი.
1993-1997 _ ყოველწლიური რესპუბლიკური სტუდენტური დღეების, საუნივერსიტეტო ღონისძიებებისა და 
საანგარიშო კონცერტების (თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სცენაზე) მონაწილე/მოცეკვავე.
პუბლიკაციები
2018 _  ANCIENT CIRCULAR ROUND DANCES GLORIFYING THE SUN AND THE MOON IN GEORGIA, ინტ. პუბლიკაცია.
2018 _  საქართველოსა და ანატოლიის კულტურული ურთიერთობები (თეატრალური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული
ანსამბლი „როკვა“ ერზრუმის საერთაშორისო სიმპოზიუმზე), გაზ. „დურუჯი“, N9 (127) გვ., 8-9.
2018 _  ინტ. პუბლიკაცია Dance Recording Graphic Systems in Georgia.
2018 _  Dance Transferred on the paper. Social and Economic Aspects of Education in
Modern Society. Vol.3, July 19, 2018, Warsaw, Poland. p.-3-6.
2017 _  რჩეულობის ინსტიტუტი და მასთან დაკავშირებული საცეკვაო ქმედებანი საქართველოში - „კულტურა და ხელოვნება: 
კვლევა და მართვა“, II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 2017, გვ. 361-365.
2017 _  THE SYMBOLISM OF "HIGH-RISE" ROUND DANCES,  ინტ. პუბლიკაცია.
2017 _ პრაქტიკის გაზიარება და რეკომენდაციები აკმ ობიექტის/ძეგლის სააღრიცხვო ბარათზე მუშაობისას 
(ცეკვა “ხორუმის” მაგალითზე) – საუნივერსიტეტო კონფერენცია.
2017 _ THE SYMBOLISM OF "HIGH-RISE" ROUND DANCES (IN GEORGIAN FOLK CHOREOGRAPHY -
"International Trends in Science and Technology", October, 2017 Warsaw, Poland. p.7-11.
2016 _ ერთრიგა მწყობრი ფერხისები არქეოლოგიურ ძეგლებზე - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა 
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“: 4(69), 2016, გვ.,91-110. 
2015 _  ათასწლეულთა სიღრმიდან როკავს ქართველთა გენი - სტატია რევაზ ჭანიშვილის წიგნში „ქართული ცეკვის სადიდებელი“ 
(გამოჩენილი ადამიანები ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის შესახებ). თბ., 2015წ. გვ. 44.
სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ინტ.პუბლიკაცია.
2014 _ ცეკვა „ხორუმი“ _  სამყაროს ჰარმონიზაციის მოდელი, „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“:
N2 (59), 2014, გვ., 81-97.
საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის გაზეთი „საქართველოს ქორეოგრაფია“, 
2014 წ. N3 (49), ივნისი, გვ.4;10.
2012-13 _ პოზიტიური აღზრდის პრობლემა ქართულ ქორეოგრაფიაში, საქართველოს შოთა რუსთაველის 
თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“,  N1 (54), 2013, გვ.79-84;
ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის გაზეთი „საქართველოს ქორეოგრაფია“, 2012-13 წ. დეკემბერ-იანვარი, N 1 (40-41), გვ.9.
2010 _ წრის სიმბოლო ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი – MA ფუნდამენტური ნაშრომი.
2009 _  სართულებიანი ფერხულების სიმბოლიკა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, N 4 (41), 2009.
2009 _  იკოსაედრი _ რუდოლფ ფონ ლაბანის მოძრაობის ჩაწერის „გასაღები“, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა 
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, N 2 (39), 2009.
2008 _ ქაღალდზე გადატანილი ცეკვა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, 2008, N 3 (36).
2008 _ ქართული ქორეოგრაფიული ლიტერატურის მიმოხილვა, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, 2008, 1 (34).
 
ნაშრომებისგამოცემა/რეცენზირება
2020 – რეცენზენტი დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელოსი „სვანური ხალხური შემოქმედება“ (შემდგენელი დ.ცინცაძე).
2018 _ დავით ჯავრიშვილი, „ქართული ხალხური ცეკვა“, ანთოლოგია, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გამოცემა _ სამუშაო ჯგუფის წევრი.
2017 – რეცენზენტი დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელოსი, ქართული ხალხური ცეკვის პროგრამა, (ავტორი უ.დვალიშვილი, რ. ჭანიშვილი).
2010 _ ავთანდილ თათარაძე, „ქართული ხალხური ცეკვა“, ანთოლოგია, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის გამოცემა_ სამუშაო ჯგუფის წევრი.
1998-დან დღემდე _ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის (BA,MA,PhD)  100-ზე მეტი ნაშრომის ხელმძღვანელი და რეცენზენტი.
 
კონფერენციები
15-18.03.2019. ბათუმი _  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ქორეოგრაფიული ფოლკლორი _ 
ისტორია და თანამედროვეობა“ _ მომხსენებელი.
November 20, 2018, Warsaw, Poland  _  VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic
Aspects of Education in Modern Society _ მომხსენებელი.
27-29.10.2018.  Erzrum,Turkiye _  Anatolia and Georgia Relationships International Symposium. _ 
ქართულ-ანატოლიური კულტურული ურთიერთობები _ მომხსენებელი.
July 19, 2018. Warsaw, Poland _ IV International Scientific and Practical Conference. Social and Economic
Aspects of Education in Modern Society  _ მომხსენებელი.
19-20. 10.2017. ბათუმი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“ _ მომხსენებელი.
October 17, 2017 Warsaw, Poland _  RS Global S.z O.O. Research and Scientific Group. Proceedings of the International Scientific Conference
, "International Trends in Science and Technology``, _ მომხსენებელი.
29.09.2017. თბილისი _  მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია   „ქართული ცეკვა, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა“ _ მომხსენებელი.
28.04.2017. თბილისი _  საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგთა და
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ქორეოლოგიაში _ მომხსენებელი.
31.01.2017. თბილისი _  საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის მიერ ორგანიზებული 
ქორეოგრაფთა სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია _ მომხსენებელი.
27.02.2016. თბილისი _  საქართველოს პედაგოგ-ქორეოგრაფთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია _ მომხსენებელი.
14-16.03.2015. ბათუმი _  საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის მიერ ორგანიზებული 
ქორეოგრაფთა სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია _ მომხსენებელი.
29.04.2014. თბილისი _ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
პედაგოგთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია _ მომხსენებელი.
8-11.12.2009. ბათუმი _ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი,  ქორეოგრაფთა სამეცნიერო-შემოქმედებითი კონფერენცია _ მომხსენებელი.
15-16. 06.2009. თბილისი _  საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსტეტის 
მაგისტრანტ და დოქტორანტ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია _ მომხსენებელი.
Facebook კომენტარები