ღონისძიება

ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი აცხადებს მსმენელების მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების ქორეოგრაფ-მწვრთნელი პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე;

ავტორიზირებული კულტურის ინსტიტუტი  აცხადებს მსმენელების მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების ქორეოგრაფ-მწვრთნელი პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე;


პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამა:

სახელწოდება სამეჯლისო-სპორტული ცეკვების ქორეოგრაფ-მწვრთნელი პროფესიული გადამზადების პროგრამა

o    სტატუსი: პროგრამის განხორციელების უფლება  N2174014/01/2022 წ.


   o    სახე გადამზადება

   o    ხანგრძლივობა 34 კვირა

 

o  დაშვებისწინაპირობა:

§  განათლება საშუალო (სრული)

§  სხვა შემოქმედებითი ტური (შემოქმედებითი ტურის გარეშე დაიშვებიან)


·  შემოქმედებითი ტურის მოთხოვნები;

 • მსმენელის ვიზუალი უნდა შეესაბამებოდეს ქორეოგრაფიულ სტანდარტებს;
 • საკუთარი  ცეკვის შესასრულებლად უნდა იქონიოს საჭირო რეკვიზიტები;
 • მსმნელმა უნდა წარმოადგინოს საცეკვაო ფრაგმენტები (არანაკლებ ოთხისა - შესაძლებელია სხვადასხვა ჟანრის ქორეოგრაფიული  ფრაგმენტის შესრულება)
 • ცეკვის მუსიკალური აკომპანიმენტი ჩაწერილი უნდა ჰქონდეს 2 CD  დისკზე ან მეხსიერების ბარათზე/რეგისტრაციის დროს წინასწარ მიუთითოს აკომპანიმენტის საჭიროება და შესასრულებელი ცეკვის დასახელება;

o    განხორციელებისადგილი დიდუბე-ჩუღურეთი, ცოტნე დადიანის 26 

o    ეროვნულიკვალიფიკაციებისჩარჩოსდონე 5

o    აპლიკანტთაშერჩევისფორმა

o    დასაქმებისსფერო:

§  მუსიკა და საშემსრულებლო ხელოვნება

o    პარტნიორები

o    აპლიკანტთარეგისტრაციარეგისტრაციისთვის მიმართეთ ბმულს

 

§  დაწყებისთარიღი 1 მარტი 2022

§  დასრულებისთარიღი 24 აგვისტო 2022შემოქმედებითი ტური: 25-26 აგვისტო  


სწავლისდაწყებისთარიღი: 15 სექტემბერი 2023


o    მისაღებიადგილებისრაოდენობა: 60

o    სწავლისსაფასური: 1500

o    ფინანსდება; თვითდაფინასებით  


წარსადგენი დოკუმენტების სია: 

 1. პირადობის მოწმობის ასლი;
 2. 2-ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4;
 3. განათლების ცენზის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 4. ცნობა სამუშაო ადგილიდან (რომელ ანსამბლში მუშაობს ან ცეკვავს);
 5. ცნობა სამხედრო ვალდებულების შესახებ (ვაჟებისთვის);
 6. ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა #100);
 7. განცხადება (სპეციალური ფორმა ივსება ადგილზე ან ონლაინ ვებ-გვერდზე).     


სტუდენთა მიღების განაცხადის ფორმა+

იურიდიულიპირი:

o   სახელწოდება კულტურის ინსტიტუტი

o   სამართლებრივი ფორმა არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი

o   საიდენტიფიკაციო კოდი 406260255

o   ფაქტობრივი მისამართი ც. დადიანის 26

o   ელ-ფოსტა info.instituteofculture@gmail.com

o   ვებ-გვერდი:www.artfolk.ge. www.qor.org.ge

o   Facebook:  კულტურის ინსტიტუტი

o   ტელეფონი:2354841; 2354821.

o  მობი: 592002300; 598677533; 593148326.

 


მხარდამჭერი ორგანიზაციები:

•      საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

•      განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

•      იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო (CID);

•      ა(ა)იპ საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია;

•      ა(ა)იპ ეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრი „გე არტ“ :

•      ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი;

•      ფოლკლორული ფესტივალების ევრპული ასოციაცია - (EAFF).


იხ.პორტალი: https://vet.emis.ge/?fbclid=IwAR1ri_NzlHygg9Y7VEJj6ZYgN-bFxYgIJRMPyoLDifC3IQscTTgHlYUa_u8#/training-programsFacebook კომენტარები