ელ.წიგნები

ეკატერინე გელიაშვილი ორნამენტული სიმბოლიკა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში

ეკატერინე გელიაშვილი ორნამენტული სიმბოლიკა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში...

დაწვრილებით

ავთანდილ თათარაძე - ქართულ ხალხური ქორეოგრაფიის ისტორიის საკითხები

ავთანდილ თათარაძე - ქართულ ხალხური ქორეოგრაფიის ისტორიის საკითხები...

დაწვრილებით

ლილი გვარამაძე - ქართული ხალხური ქორეოგრაფია

ლილი გვარამაძე - ქართული ხალხური ქორეოგრაფია...

დაწვრილებით

ალეკო გელაშვილი - ქართული ცეკვა არქეოლოგიურ ძეგლთა იკონოგრაფიულ სისტემაში

ალეკო გელაშვილი - ქართული ცეკვა არქეოლოგიურ ძეგლთა იკონოგრაფიულ სისტემაში...

დაწვრილებით

ხათუნა დამჩიძე - დასავლეთ საქართველოს საცეკვაო დიალექტები (აჭარული, ლაზურ-შავშური, მეგრული, აფხაზური, რაჭული) და მათი ურთიერთმიმართების ძირითადი ეთნოქორეოლოგიური ასპექტები

ხათუნა დამჩიძე - დასავლეთ საქართველოს საცეკვაო დიალექტები (აჭარული, ლაზურ-შავშური, მეგრული, აფხაზური, რაჭული) და მათი ურთიერთმიმართების ძირითადი...

დაწვრილებით

ქართული ხალხური ცეკვა - დამხმარე მეთოდური სახელმძღვანელო

დამხმარე სახელმძღვანელო: ქართული ხალხური ცეკვა _ მოიცავს თეორიული და პრაქტიკული სწავლების სრულ კურსს....

დაწვრილებით