ადმინისტრაცია » კულტურის ინსტიტუტი & არტ-ფოლკი
https://t.me/qoreo05/
Telegram ჯგუფი
შემოგვიერთდი
img
25-09-2021, 18:10

მურმან გამისონია

მურმან გამისონია
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:11

მამუკა გამისონია

მამუკა გამისონია
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:12

მაკა გამისონია

მაკა გამისონია
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:12

დიანა ქოქაშვილი

დიანა ქოქაშვილი - დირექტორის მოადგილე
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:12

მაია ჩოკოშვილი

მაია ჩოკოშვილი - სასწავლო პროცესის და ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:12

გიორგი ბერიძე

გიორგი ბერიძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:13

თეონა ნადირაძე - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი

თეონა ნადირაძე - საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:14

მალხაზ ბებია

მალხაზ ბებია - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
დაწვრილებით
img
25-09-2021, 18:14

ირმა შაგიძე

ირმა შაგიძე - ბიბლიოთეკის გამგე
დაწვრილებით
img
29-09-2021, 18:13

ინგა ჩარაშვილი

ინგა ჩარაშვილი - ადმინისტრატორი
დაწვრილებით