კულტურის ინსტიტუტი 2024 წლის 31 მარტიდან აცხადებს მსმენელთა მიღებას არაფორმალური განათლების (პროფესიის) აღიარების შესახებ-დაუსწრებელი კურსი

კულტურის ინსტიტუტი 2024 წლის 31 მარტიდან აცხადებს მსმენელთა მიღებას...

დაწვრილებით